กิจกรรมการแข่งขัน

Card image

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

Card image

โครงงานประเภททดลอง

| | | เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ | | |

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Address

อาคาร 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

Phone Number

056 - 219100 ต่อ 1401 - 1404
Fax. 056-882531

Email and social media

Email : science@nsru.ac.th
WEBSITE : http://st.nsru.ac.th/
Facebook :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NSRU

26

9 สิงหาคม 2565

31

8 สิงหาคม 2565

24

7 สิงหาคม 2565

13071

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด